TurkChat

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu kullanım koşulları (yazının devamında da “kullanım koşulları” olarak anılacaktır) İnternet platformu üzerinde teklif edilen veya aracı olunan hizmetlerin, bilhassa Calista Chat hizmetlerinin (yazının devamında “Chats” olarak anılacaktır), sunulmasına ve kullanımına ilişkin koşulları düzenlemektedir. Bu kullanım koşulları aynı zamanda, Chats işletmecisi olan ve Josefstädter Straße 11/24, 1080 Viyana, Avusturya adresinde mukim Oberreiter & Dandachi OG (yazının devamında “Calista“ olarak anılacaktır) ile kullanıcılar (yazının devamında “kullanıcı“ veya “user” olarak anılacaktır) arasındaki hukuki ilişkinin içeriğini düzenlemektedir.

 • Chats’ lere yapılan ilk girişin akabinde kullanıcı, kullanım koşullarını tamamen okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini geri dönülmez şekilde beyan etmektedir. Kullanıcı aynı zamanda kullanılan Chats’ lere ilişkin yaş kriterlerini de yerine getirmek ile yükümlüdür.
 • Kullanıcılar kayıt işlemi süresince, kayıt formu üzerindeki yönergeleri dikkate alarak, kimliklerine ilişkin güncel, eksiksiz ve gerçeğe uygun beyanlarda bulunmak ile yükümlüdürler. Sadece tek bir kayıtlı kullanıcı tahsis edilen hesap üzerinden Calista tekliflerinden/ürünlerinden yararlanabilme hakkına sahiptir. Başka şahıslara kullanım imkânı tanıma hakkına sahip değildir. Kullanıcı erişim verilerini dikkatli ve özenli bir biçimde muhafaza etmeli, hatta bu verileri üçüncü şahısların yetkisiz erişiminden korumalı ve üçüncü şahıslara aktarmamalıdır. Kullanıcı kendi hesabının her kullanımından sorumludur. Böylelikle kullanıcı hesabı üzerinden verilen tüm parasal hizmetler, kullanıcının erişim verilerinin girilmesi ile yine hesap sahibinin hesabına ve riskine olacak şekilde düzenlenmektedir. Kullanıcı kendi hesabı üzerinden veya üçüncü şahıslar tarafından, yasak olan içeriklerin aktarılması veya kaydedilmesi veya farklı şekillerde bu kullanım koşullarına karşı izinsiz kullanımından sorumludur. Kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından kendi hesabına erişiminin sağlandığını fark eder etmez, Calista’ ya gönderilecek bir e posta yoluyla bu hesabın engellenmesini sağlamak ile yükümlüdür. Kullanıcı, Calista tarafından hesabının engellenmesini ispat edilebilir şekilde sağladığı ana kadar geçen süre zarfında, hesabının üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanımından kaynaklanan risklerden ve her durumda doğabilecek masraflardan sorumludur. Buna istinaden Calista kullanıcıya hiçbir durumda e posta veya telefon yoluyla veya farklı biçimlerde şifresinin sorulmaması gerektiğini açıkça belirtmektedir.
 • Kullanıcı kullanım esnasında bulunduğu ülkenin tüm yasalarını ve yönetmeliklerini ve aynı zamanda tüm marka, telif haklarını, bağlantılı telif haklarını ve üçüncü şahısların kişisel haklarını dikkate almalıdır.
 • Kullanıcının kendisi tarafından Chats’ lere yüklenen içeriklerden yine sadece kendisi sorumludur ve bu bağlamda Calista’ yı üçüncü şahısların taleplerinden ve bu taleplerden doğacak şikâyet ve zararlardan tamamen muaf tutmak ile yükümlüdür.Bu nedenle kullanıcı içerikleri tek başına oluşturmamış ve bu içerikler kısmen veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından oluşturulmuş ise, sadece yukarıda üçüncü şahıslara verilen kullanım izninin koşullarına bağlı olarak bu içerikleri Chats’ lere yükleme veya kaydetme hakkına sahiptir. Bu durum, şayet bu içerikler üçüncü şahısların özel hayatlarına ait ve/veya bununla ilişkili ise ve/veya başka bir şekilde kendi resmi ve/veya başka kişisel haklar ile ilgili ise (bilhassa fotoğraflar veya videolar insanların özel hayatlarını, özellikle de mahremiyetlerini açığa vuruyor ise ) veya resmedilmiş bu şahıslardan herhangi biri Chat’ lerin içerisine kaydedilmeyi veya yüklenmeyi kabul etmiyorlar ise, aynen geçerlidir. Kullanıcı User Content yüklenmesi ve/ veya kaydedilmesi ile gerekli tüm kullanım izinlerini, hatta ilgili şahısların iznini aldığını garanti eder.
 • Kullanıcı Chats’ lerin duruma göre kişisel olarak istenmeyen içerikleri içerebileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı diğer Chats katılımcılarını aldatamaz ve rahatsız edemez. Kullanıcılara Chats’ ler üzerinden ticari teklifler vermek veya başka reklam ve promosyon malzemelerini yaymak kesinlikle yasaklanmıştır. Calista tarafından kullanıcıya öncesinde yazılı izin verilmiş ise, bu durum geçerli değildir.
 • Kullanıcı Chat kurallarını dikkate almak ve her daim bu kurallara uymak zorundadır.

Chats’ lerin Kullanımına İlişkin Koşullar

Calista Chats erişimini farklı kanallardan sağlamaktadır: Chat ve kullanıcıya bağlı olarak aşağıdaki alternatifler mevcuttur: Android App, iPhone App, mobile Web ve J2ME App.

Hizmetin kullanımı için mobil bir bağlantı gereklidir. Bir cep telefonu servis sağlayıcısı üzerinden mobil bağlantı sağlamak kısmen zorunludur, ancak aynı zamanda bu servis kısmen WLAN üzerinden de kullanılabilir.

Calista, cep telefonu hizmet sağlayıcısı tarafından verilen mobil bağlantı hizmetinin kullanılmasının, yine cep telefonu hizmet sağlayıcısının bu hizmetlerin kullanımına ilişkin belirlediği tarifelerden kaynaklanan ek masraflar doğurabileceğine işaret eder. Mobil bağlantı hizmetini kullanmadan önce cep telefonu hizmet sağlayıcısından bu hizmetin bedeline ilişkin bilgi almak, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

İzin Verilen ve İzin Verilmeyen İçerikler

Chats’ ler Calista tarafından, yeni insanları tanımak, resim, haber ve diğer bilgileri alıp vermek ve aynı zamanda tartışmaları takip etmek ve bu tartışmalara katılmak için kullanılabilecek sanal forum olarak hizmete sunulmaktadır. Calista Chats’ lerin tüm kullanıcılar için güvenli ve buna ilaveten karşılıklı saygıyı barındıran dostane bir yer olmasına çok önem vermektedir.Bu koşulları sağlayabilmek adına kullanıcılara diğer kullanıcılara hakaret etmek, onlara karşı ahlak dışı veya farklı şekilde rahatsız edici yorumlarda bulunmak kesinlikle yasaklanmıştır. Aynı zamanda yasadışı veya bu kullanım şartlarına aykırı, özellikle de pornografik, nasyonal sosyalizm, hakaret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, aşağılayıcı, bilhassa cinsel açıdan aşağılayıcı, dine hakaret edici, ayırıcı, gözden düşürücü, politik açıdan radikal veya ahlaki açıdan alçakça olan içeriklerin eklenmesi ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu durum bilhassa terörist eylemlere veya ağır cezayı gerektiren ve yasadışı eylemlere özendiren veya bu gibi faaliyetleri herhangi bir şekilde destekleyen içerikler için geçerlidir. Calista telif ve diğer fikri ve sınaî hakların korunması açısından, üçüncü şahısların haklarını ihlal eden içeriklerin kullanımının kesinlikle yasak olduğuna işaret etmektedir. Erotik içeriklerin eklenmesine, istisnasız sadece +18 olarak işaretlenmesi halinde izin verilir.

Telif ve Diğer Koruma Yasalarının Dikkate Alınması

Kullanıcı tarafından eklenen resimler ve diğer içerikler (“User Content” olarak ifade edilenler) haricinde diğer tüm Chats öğeleri, örneğin metinler, sunular, kullanıcı platformları, markalar, logolar, sesler ve aynı zamanda tasarımlar, Calista mülkü sayılır veya en azından Calista’nın tasarrufu altında ve yasal olarak korunmaktadır. Şayet bunlar izin verilmeyen içerikler değil ise, kullanıcı User Content’ i Chats’ lere yükleyebilir. User Content üzerindeki tüm haklar ilgili kullanıcıya aittir. Dolayısıyla üçüncü şahıslar tarafından çoğaltılmaları, yayımlanmaları, değiştirilmeleri ve kullanıma sunulmaları kesinlikle yasaktır. Calista kullanıcıya önceden haber vermeksizin ve/veya kullanıcın izni olmadan kendine ait olan içerikleri, User Content’ in üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiği veya farklı şekilde yasak olduğu izlenimine kapılır ise, silebilme hakkına sahiptir. Bu ihbarsız silme hakkı, hakları ihlal eden veya izin verilmeyen içeriklerin fiilen varlığından bağımsızdır.

Calista’nın Diğer Hakları

Calista aşağıdaki münhasır haklarını saklı tutmaktadır:

 • Calista kullanım koşullarını, Chats’ler içerisinde sunulanları ve aynı zamanda tekliflerin fiyatlarını gerekçe belirtmeksizin değiştirme, genişletme veya kısaltma hakkını saklı tutmaktadır. Calista tarafından kullanıcıya bu gibi değişiklikler ile ilgili gecikmeksizin bilgi verilir. Şayet kullanıcı yapılan değişiklikler kendisine bildirildikten sonraki iki hafta içerisinde itirazda bulunmaz ise, bunları aynen kabul etmiş sayılır. Bu duruma ilişkin Calista tarafından kullanıcıya bilgi verilir. Şayet kullanıcı değişiklikleri kabul etmek istemiyor ise, üyeliğini derhal sonlandırabilme hakkına sahiptir. Değişikliklere itiraz edilmesi Calista’ ya sözleşmeyi derhal fesih etme hakkı sağlamaktadır.
 • Community- Hizmetleri çerçevesinde, bilhassa bir kullanıcı diğer bir kullanıcıyı bildiriyor ise, Calista kullanıcılar tarafından eklenen münferit içeriklere müdahale etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Calista münferit durumlarda, kullanıcılar tarafından eklenen içerikleri, özellikle bu içerikler yasal düzenlemelere veya kullanım koşullarına aykırı ise ya da Calista veya üçüncü şahısları zarara uğratma şüphesi barındırıyor ise, açıklama yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Calista, kullanım koşullarının ihlali halinde kullanıcının servise erişimini zaman sınırlaması getirerek engelleyebilir veya kullanıcının üyeliğine derhal son verebilir. Aynı zamanda kullanıcı tarafından eklenen User Content ve profilini silebilir.
 • Calista kullanıcıların yasadışı faaliyetlerine ilişkin tüm belirtileri ve aynı zamanda şüpheli içerikleri veri koruma yasasını muhafaza ederek ilgili makamlara bildirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Calista yaş kriterleri olan Chats’ ler için (örn. +16 veya +18 kullanım şartları olanlar) kullanıcının gerçek yaşına ilişkin şüphe duyması halinde, kullanıcıdan yaşına ilişkin ispat niteliği taşıyan bir belge (örn. kimlik fotokopisi) isteme hakkını saklı tutmaktadır. Şayet bu belge sunulmaz ise, Calista erişimi sonlandırma hakkına sahiptir.
 • Calista, kullanıcının gerçek cinsiyetine ilişkin şüphe duyması halinde, kullanıcıdan bu durumu FakeCheck olarak göndermesini isteme hakkını saklı tutmaktadır. Bu genel olarak kişinin üzerinde el yazısıyla yazılmış ve okunaklı bir referans numarası (zamanında bildirilecektir) bulunan bir fotoğrafından oluşmaktadır. Şayet bu fotoğraf sunulmaz ise, Calista erişimi sonlandırma hakkına sahiptir.

Mesuliyet ve Ademi Mesuliyet

Calista servis sağlayıcı olarak kullanıcılar tarafından Chats’ lere eklenen içeriklerin gerçekliğini, doğruluğunu veya yasallığını başlangıçta kontrol etme imkânına sahip değildir. Dolayısıyla bu içerikler gerçekliklerine, doğruluklarına ve yasallıklarına ilişkin hiçbir şekilde garanti verilmeden ve sorumluluk altına alınmadan kullanıma hazır bulundurulur. Calista kötüye kullanımı engelleyebilmek adına rastgele kontroller yapma hakkına sahiptir. Buyurucu yasal düzenlemeler engel oluşturmuyor ise, Calista talebin hukuki nedeninden bağımsız, sadece kasıtlı ve ağır ihmaller dolayısıyla sebebiyet verilen yaralanma, insan hayatına veya sağlığına zarar veren durumlardan yasal olarak mesuldür, ve bu mesuliyet miktar olarak sözleşme inikadı sırasında tipik olarak öngörülebilen zararlar ile ancak azami EUR 1.000,-- ile sınırlıdır. Calista’nın kullanıcılarına karşı, diğer kullanıcılar tarafından Chats’ler içerisine kullanım koşullarına aykırı yasak içerikler yüklenmesi veya bu gibi içerikler kaydedilmesi halinde, herhangi bir yasal mesuliyeti bulunmamaktadır. Bu durum aynı zamanda veri kaybı içinde geçerlidir.

Calista’nın içeriğine ve tasarımına etki edemediği aşağılayıcı Hyperlinkler – örn. diğer web siteleri, sadece yabancı içeriklere veya ürünlere erişim bağlantısıdır. Biz bu bağlantılara karşı kınama hakkımızı kullanarak açıkça mesafeli olduğumuzu belirtmekteyiz. Bu nedenle Calista bu sayfaların biçimine ve içeriğin, bilhassa bu sayfaların içinde bulunan ürünlere karşı yasal bir mesuliyet üstlenmemektedir.

Veri Koruma Esasları

Chats kullanıcıların kişisel verilerinin korunması Calista için önceliklidir. Veri koruma esaslarının düzenlenmesi, bilhassa Chats’lere kaydolan ve üyeler (yazının devamında “üyeler” olarak anılmaktadırlar) olarak Calista tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan kişilerin ancak aynı zamanda tüm kullanıcıların özel hayatlarının korunmasına hizmet etmektedir.

Chats’lerin kullanımı bu veri koruma esaslarının kapsamındadır. Şayet tek bir kullanıcı veri koruma esaslarının geçerliliğini kabul etmez ise, Calista bu kişiden Chats’leri kullanmamasını rica eder.

Calista Tarafından Alınan Verilere İlişkin

Calista kayıt işlemleri kapsamında kullanıcıdan kişisel veriler almaktadır: Bu verilere yaş, cinsiyet, adres bilgileri, e posta adresi ve diğer kişisel veriler dâhildir. Her üye dilediği zaman kişisel verilerine erişebilmekte ve bu verileri değiştirebilmektedir (yaş ve cinsiyet hariç). Profil üzerinde belirtilen tüm veriler, bilhassa yüklenen resimler ve videolar, odalardaki herkese açık haberler, resimlere veya videolara yapılan yorumlar vs. hizmet kapsamında diğer kullanıcılara da erişilebilir hale getirilmektedir. Ancak bununla birlikte kişilerin kendi resimlerini ve videolarını yüklemeleri ile dolaylı olarak kişisel verilerin, örneğin sağlığa ilişkin emarelerin, üye üzerinden herkese açık hale gelebileceği dikkate alınmalıdır. Bu gibi verilerin isteğe bağlı olarak verilmesi Calista tarafından tüm verilerin, sunulan Chat hizmetinin yerine getirilmesi kapsamında, işlenmesini ve kullanılmasını kabul etmek anlamına gelmektedir.

Bilgilerin Aktarılması

Calista hiçbir veriyi veya üyelerin özel verilerini üçüncü şahıslara satmayacaktır.

Calista’nın hoş vakit geçirilen ancak her şeyden önce güvenilir bir platform olarak kalması için, Calista ilgili makamlar ve organizasyonlar ve aynı zamanda, haklarının bilhassa da fikri haklarının ihlal edildiğini kanıtlayabilen üçüncü şahıslar ile işbirliği yapmaktadır.

Yasal olarak gerekli olması halinde, Calista üyelerin verilerini ilgili makamlara, organizasyonlara ve hak sahibi üçüncü şahıslara açıklama hakkını saklı tutar. Bu durum aynı zamanda verilerin açıklanmasının Calista’nın haklarının, adli kararlar, duruşmalar veya Chats Servisleri kapsamında gerekli olan diğer yasal konularda da, korunması için gerekli olması halinde geçerlidir.

Ücretler

Calista’ nın Chat Servis’ lerinin kullanımı kısmen ücrete tabidir. Ücrete tabi olan Chats’lerin çoğu başlangıçta (1-7 gün) tam kapsamıyla ücretsiz olarak kullanılabilmektedirler. Bu sürenin bitiminde kullanıcı bu hizmeti teklif edilen kullanım süresi kapsamında, ücretini ödeyerek kullanmaya devam edebilir. Masraflar kullanıcıya hiçbir şekilde önceden onayı alınmaksızın fatura edilmez. Bazı hizmetler aylık abonelik hizmetleri olarak yürütülür. BU BAĞLAMDA:”Abone tuzakları” olarak adlandırılan tuzaklarla çalışmadığımız hususuna özellikle işaret etmek isteriz. Hiçbir abonelik açık bir şekilde belirtilmeden ve kullanıcının onayı alınmadan başlamamaktadır. Mevcut abonelikler her zaman ilgili hesap süresinin bitiminde (çoğu kez bir hafta veya bir ay) kullanıcı tarafından fesih edilebilir.

Verilerin Fesih Edilmesi veya Silinmesi

Hizmetervis uzun bir süredir kullanılmıyor ise, Calista kullanıcıların profillerini silme hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı ve Calista arasındaki hukuki ilişkilerde UN – Satın Alma Haklarından muaf olarak sadece Avusturya Hukuku uygulanmaktadır. Amir yasal mevzuat engel teşkil etmiyor ise, forumların kullanılmasından veya bunların kullanımından doğan tüm yasal anlaşmazlıklarda birinci Viyana Belediyesi sınırları için yetkili olan Mahkeme yetkilidir.